Akcija! Prepodnevni tretman

Posebno pristupačne cene za prepodnevni dolazak, cene važe radnim danima od 11-13 h. Obzirom da smo prepoznali potrebe naših pacijenata, ideja nam je da za najosnovnije stomatološke usluge ponudimo posebno pristupačne cene.

Ova ponuda je prvenstveno namenjena penzionerima, studentima i nezaposlenima, ali važi i za sve ostale pacijente.

Stomatološke usluge:

  • Kompozitni ispun jednopovršinski (bela plomba)
  • Kompozitni ispun dvopovršinski (bela plomba)
  • Kompozitni ispun tropovršinski (bela plomba)
  • Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba