Implatanti – savremeno i dugoročno rešenje

implatanti

Implantati-put moderne stomatologije

Od pamtiveka su ljudi nastojali da izgubljeni zub nadoknade. Prvi tragovi o implatiranju zuba mogu se naci jos u doba “Maja”, pre 6000 godina. U drevnoj Kini pronađeni su arheoloski ostaci iz 3200 godina pre naše ere, koji svedoče o tadašnjoj protetici. Prvi implant od zlata su ugradili Etrurci, 2500 godina pre nove ere. Ti pokušaji se pre mogu nazvati transplantacija nego imlantacija zuba. Tek u 19-om veku nastaju prvi pokušaji ugradnje aloplastičnih materijala umesto izgubljenih zuba pri čemu se koren izrađivao od platine, a krunice od porcelana.

U savremenoj stomatologiji materijali koji se koriste za izradu implanata treba da ispune određene uslove:

Biokompatibilnost-da nije toksičan, da nije kancerogen i da ne izaziva alergiju.

Bioinertnost-da ne podleže koroziji i da je nerastvorljiv u telesnim tečnostima.

Biofunkcionalnost-da ima dobar oblik, čvrstinu i elastičnost

Bioadhezivnost-dobra koalicija tkiva i implanta

Prvi korak za razgovor o implataciji jeste izbor lekara. Pacijent mora da odabere stomatologa kome bezrezervno veruje i čijoj stručnosti ce pokloniti svoje poverenje. Izuzetno je značajno uzeti opštu anamnezu i izvrsiti objektivan pregled kako bi se isključio postojanje nekog oboljenja jer u tom slučaju ne treba izvršiti ugradnju implantata.

Sta sve doktor mora da Vas pita?

Pre donošenja odluke o ugradnji imlanta veoma je važno da lekar zna:

  • Da li bolujete od neke bolesti?
  • Da li ste nekad bili u bolnici i zašto?
  • Da li uzimate neke lekove i koje?
  • Da li ste krvarili nakon vađenja zuba ili neke druge hirurške intervencije?

Bilo sta sumnjivo u anamnezi zahteva dodatne preglede i analize kojima se definitivno dokazuje ili isključuje opšte oboljenje.

Nakon toga, pristupa se detaljnom pregledu usne duplje. Posebno stomatohirurg obraća pažnju na stanje preostalih zuba, debljinju kosti na mestima gde ne postoje zubi, visinu alveolarnog grebena kao i na stepen oralne higijene. Na osnovu sumiranja dobijenih podataka kao i motivisanosti pacijenta da na ovaj način reši svoj problem sa zubima, donosi se sud o ugradnji ili odustajanju o ugradnji implanta.

Impalnti-savremeno i dugoročno rešenje

Za sada nema ništa bolje od prirodnih zuba, to treba da zna svaki pacijent. Međutim, i pored motivisanosti stomatologa da po svaku cenu sačuva zube u vilicama, zbog oboljenja kao sto su: zubni kvar, oštečenje potpornog aparata zuba i niz drugih uzroka neminovno dolazi do gubitka zuba.U tim situacijama sve više se pribegava ugradnji implanata jer se pokazalo kroz praksu da oni najmanje ugrožavaju postojucu situaciju u usnoj duplji.

Ugradnja je relativno jednostavna, radi se u lokalnoj anesteziji i jedine neprijatnosti u post-operativnom toku su u vidu blagog otoka i laganog bola koji relativno brzo prolazi.U zavisnosti od proizvođača implanti se protetski opterečuju u prve 3-4 nedelje ili posle 4-6 meseci.

Vreme trajanja implanta tesko je predvideti jer zavise od više cinilaca. To pre svega podrazumeva visoku stručnost lekara i visok stepen oralne higijene pacijenta.

Implantologija predstavlja metodu rehabilitacije zuba koja omugućava funkciju zvakanja, dobar izgovor, lep izgled – što sve doprinosi boljim psiho-fizičkom zdravlju pacijenta.