Protetika

protetika

Protetika spada u jednu od najkreativnijih grana stomatologije, jer omogućava da se u isto vreme nadoknade izgubljeni zubi i ostvari najbolji estetski efekat. Specijalista stomatološke protetike izaći će u susret svim vašim zahtevima i potruditi se da vaš osmeh bude savršen.

Nadoknada nedostajućih zuba i restauracija oštećenih važna je, ne samo zbog lepote već i zbog funkcije žvakanja i povećanja samopouzdanja pacijenata.

Protetikom vam omogućavamo nadoknadu nedostajućeg zuba, ili svih zuba. Protetskom nadoknadom ne dobijaju se samo estetski benefiti već se postiže i pravilna funkcija celog orofacijalnog sistema. Usled nedostatka zuba, preostali zubi se mogu olabaviti ili pomeriti prema praznom prostoru , što dodatno ugrožava ceo sistem i otežava kasnije protetsko zbrinjavanje. Dugotrajni nedostatak može dovesti do gubitka kosti, do poremećaja zagrižaja kao i do poremećaja u viličnom zglobu. Postoje različiti sistemi nadoknade, a lekar će vas uputiti šta je za vas najbolje i najpogodnije.

Neki od najčešćih protetskih radova su:

  • Metalokeramičke krunice i mostovi
  • Bezmetalne keramičke krunice i mostovi
  • Kombinovani protetski radovi
  • Parcijalne proteze
  • Totalne proteze