Galerija radova

Ovde imate priliku da vidite galeriju naših stomatoloških radova, pre i posle intervencije. Zahvaljujemo se našim pacijentima što su nam dozvolili da objavimo ove fotografije.

Primer 1.

premovic intervencija-01

Primer 2.

(Pacijentkinja pre tretmana slika 1 i nakon restauracije kompozitima slika 2)

intervencija1

Primer 3.

(Pacijentkinja nakon skinutog starog mosta od paladora slika 1, izrađen metalo-keramički most sa stabilizacionim prečkama slika 2 i 3 i pacijentkinja nakon postavljanja mosta slika 4 i 5 )

intervencija3

Primer 4.

(Pacijentkinja pri dolasku sa potrebom protetskog zbrinjavanja slika 1 i 2 i pacijentkinja protetski zbrinuta metalo-keramičkim cirkularnim mostom slika 3 i 4)

intervencija2

Primer 5.

(Pacijent sa starim nefunkcionalnim i estetski neprihvatljivim protetskim nadoknadama pri dolasku u ordinaciju slika 1, 2 i 3, pacijen nakon skidanja starih mostova  u toku tretmana, vađenje i brušenje zuba slika 4 i 5, zagrižaj pacijenata bez mostova slika 7 i pacinent nakon završenog protetskog tretmana slika 8)

intervencija4

Primer 6.

(Pacijent pri dolasku u ordinaciji zbog estetsko funkcionalnog problema slika 1 i 2 i pacinet nakon izrade metalo-keramičkih krunica)


intervencija5

Primer 7.

(Protetsko zbrinjavanje dugogodisnje zapustenih zuba gornje i donje vilice,metalo keramickim mostovima)

Primer 8.

(Plombiranje vise ostecenih zuba u jednoj seansi nano kompozitima nove generacije)

Primer 9.

(Protetsko zbrinjavanje veoma zahtevnog slucaja parodontopaticnih zuba gornje i donje vilice totalnim protezama od akrilata)

Primer 10.

(Protetsko zbrinjavanje pacijenta: Gornja vilica totalna bezubost. Rešenje: Totalna proteza sa palatinalno (nepcano) ubačenom armaturnom mrežicom u cilju ojačanja)

Primer 11.

(Protetsko zbrinjavanje pacijenta: Donja vilica: Izlečeni Postojeći korenovi sa realizovanim nadogradnjama koje su  opterečene spojenim metalo-keramičkim krunicama. Nakon toga realizovana skeletirana parcijalna proteza sa kukicama.)