Redovni cenovnik

 

R.br. VRSTA USLUGE CENA u din.
1. Specijalistički stomatološki pregled besplatno
2. Kontrolni specijalistički stomatološki pregled besplatno
3. Ispuni od cementa 800,00
4. Amalgamski ispun na jednoj, dve i tri površine 1.200,00
5. Nadogradnja frakturiranog zuba 2.500,00
6. Vitalna amputacija 800,00
7. Kompozitni ispun na prednjim i bočnim zubima 1.500,00
8. Nadogradnja od estetskog materijala 2.500,00
9. Endodonska terapija neinficirane pulpe 800,00
10 Endodonska terapija inficirane pulpe 500,00
11. Revizija kanala korena 1.000,00
12. Uklanjanje stare krunice (po krunici) 500,00
13. Cementiranje stare krunice (po krunici) 500,00
14. Imedijatna proteza 6.000,00
15. Reparatura proteze 1.500,00
16. Dodatak zuba u protezi (po zubu) 500,00
17. Dodatak kukice u protezi (po kukici) 500,00
18. Podlaganje proteze- direktno 2.500,00
19. Podlaganje proteze- indirektno 2.500,00
20. Livena nadogradnja 2.500,00
21. Privremena krunica 1.200,00
22. Selektivno brušenje po zubu 100,00
23. Teleskop krunica 3.000,00
24. Frezovana kruna 6.000,00
25. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba (po zubu) 200,00
26. Uklanjanje zubnog kamenca, ultrazvučno (po zubu) 200,00
27. Obrada paradontalnog džepa (po zubu) 200,00
28. Otkrivanje oralnih žarišta 500,00
29. Impregnacija zuba (po zubu) 100,00
30. Lečenje alveolita(po tretmanu) 500,00
31. Vađenje zuba sa anestezijom 1.500,00
32. Komplikovano vađenje zuba 2.500,00
33. Hiruška terapija zuba u nicanju (cirkumcizija) 1.500,00
34. Prva pomoć 500,00
35. Ekstraoralna incizija apscesa 1.500,00
36. Intraoralna incizija apscesa 1.500,00
37. Davanje injekcije u terapijske svrhe 500,00
38. Lokalna aplikacija leka 500,00

Ostvarite popust na redovne cene u okviru Novogodišnje akcije pod sloganom «Za blistav praznični osmeh».

Opširnije o popustima možete se informisati ovde.